John Mel Sumatra on Oras na Pilipinas

Video Clip Taken from Oras na Pilipinas FEBRUARY 3, 2020 Featuring our very own Pastor Johh Mel Sumatra For the Short clip Facebook Version: For the Complete Episode click Here ORAS NA PILIPINAS | FEBRUARY 3, 2020 Magandang Umaga, MABUTING PILIPINO! Magandang Umaga, ka-Agapay! Ngayon ay Monday, February 3, 2020!Panibagong araw, panibagong buwan sa taon….