Bilang lingkod ng Panginoon, may ginagampa

Bilang lingkod ng Panginoon, may ginagampanan tayong role ngayong pandemya. Ano nga ba ang mga tungkulin natin bilang mga overseer sa edukasyon ng ating mga kongregasyon?

Alamin sa webinar na ito katuwang ang World Health Organization at Department of Health, ngayong Set. 30, 2pm. Magregister sa https://tinyurl.com/PCEC-WHO-DOH-Orientation, o i-scan ang QR code sa poster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s