Bayanihan Para sa Taal A Video Featuring Philrads

Salamat FEBC for leading the call! Mabuhay po kayu!

#Bayanihanparasataal