John Mel Sumatra on Oras na Pilipinas

Video Clip Taken from Oras na Pilipinas FEBRUARY 3, 2020

Featuring our very own Pastor Johh Mel Sumatra

For the Short clip Facebook Version:

For the Complete Episode click Here

ORAS NA PILIPINAS | FEBRUARY 3, 2020

Magandang Umaga, MABUTING PILIPINO! Magandang Umaga, ka-Agapay!

Ngayon ay Monday, February 3, 2020!
Panibagong araw, panibagong buwan sa taon.

Sasamahan ka sa inyong
panibagong umaga hanggang 8:30am.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s